Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, která se bude konat dne
8.6.2018 od 18:00 v gymnastickém sále.


Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.


Program členské schůze:

1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Ověření usnášeníschopnosti
4. Schválení programu členské schůze
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
7. Plán činnosti na následující období
8. Ostatní a diskuze
9. Závěr a ukončení schůze


V Dobříši 23.5.2018


Petra Pilousová
místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.

Od roku 1982 se tvoří skupina děvčat, pod odborem ZRTV TJ TZ Dobříš, zaměřená na gymnastiku. Pod vedením Jitky Kalašové se schází 3x týdně (pondělí, úterý, čtvrtek) skupina pěti děvčat.

Zleva: Lenka Hrbková, Květa Kohoutová, Tereza Převrátilová, Jitka Rysová a Kateřina Haislová.

Předsedkyní odboru je pí. Naděžda Kubínová, která rozvoj sportovní gymnastiky podporuje ve všech směrech. Děvčata nacvičují povinné sestavy, vystupují na akademiích, schůzích, konferencích. Poprvé vyjíždí na přátelské utkání do Kolína 14. května 1983 v povinných sestavách. Utkání vyhrála děvčata z Kolína.

Termín: 4.7. - 11.7.2015
Místo: České Budějovice, Pražská 19, GymCentrum (bývalé kino Vesmír)

Členská schůze spolku Gymnastika Dobříš se bude konat dne 6.10.2017 od 18:00 v gymnastickém sále.

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

Srdečně zveme všechny členy a příznivce na červnové akce:

  • 7.6.2013 od 18:00 hod Valná hromada v tělocvičně II.ZŠ
  • 14.6.2013 od 17:00 hod Gymnastická akademie ve sportovní hale