Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, z.s., která se bude konat dne 10.6.2020 od 17:30 v Hostinci u Bílého Lva na Dobříši.

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

 

Program členské schůze:

 1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Ověření usnášení schopnosti
 4. Schválení programu členské schůze
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
 7. Plán činnosti na následující období
 8. Ostatní a diskuze
 9. Závěr a ukončení schůze

 

 

V Dobříši 15. 5. 2020 

 

                                                                                          Petra Pilousová

                                                                       Místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.

Prázdniny utekly jako voda a začínají nám pravidelné tréninky. Většina družstev začíná ve druhém zářijovém týdnu, přípravka chlapců ve třetím týdnu. Níže je přehled prvních hodin jednotlivých družstev.  Vaši trenéři se na vás již těší smile

 

Závodní družstvo s trenérkou Jitkou Holcovou - 9.9. (15:00-17:00)

Závodní družstvo s trenérkou Petrou Pilousovou -  9.9. (16:00-18:00)

Přípravka dívky s trenérkou Alenou Kopáčkovou - 10.9. (15:30-16:30)

Závodní družstvo s trenérkou Hankou Hoškovou - 10.9. (16:30-18:30)

Rekreační gymnastika s trenérkou Nicolou Mirschitzkovou - 13.9. (16:00-18:00)

Přípravka chlapci s trenérkou Marií Michlovou - 17.9. (15:30-16:30)

Od roku 1982 se tvoří skupina děvčat, pod odborem ZRTV TJ TZ Dobříš, zaměřená na gymnastiku. Pod vedením Jitky Kalašové se schází 3x týdně (pondělí, úterý, čtvrtek) skupina pěti děvčat.

Zleva: Lenka Hrbková, Květa Kohoutová, Tereza Převrátilová, Jitka Rysová a Kateřina Haislová.

Předsedkyní odboru je pí. Naděžda Kubínová, která rozvoj sportovní gymnastiky podporuje ve všech směrech. Děvčata nacvičují povinné sestavy, vystupují na akademiích, schůzích, konferencích. Poprvé vyjíždí na přátelské utkání do Kolína 14. května 1983 v povinných sestavách. Utkání vyhrála děvčata z Kolína.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, která se bude konat dne 20.6.2019 od 17:00 v gymnastickém sále.

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

 

Program členské schůze:

 1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Ověření usnášeníschopnosti
 4. Schválení programu členské schůze
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
 7. Plán činnosti na následující období
 8. Ostatní a diskuze
 9. Závěr a ukončení schůze

 

 

V Dobříši 28. 5. 2019

 

 

                                                                                          Petra Pilousová

                                                                       Místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.

Členská schůze spolku Gymnastika Dobříš se bude konat dne 6.10.2017 od 18:00 v gymnastickém sále.

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, která se bude konat dne
8.6.2018 od 18:00 v gymnastickém sále.


Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.


Program členské schůze:

1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Ověření usnášeníschopnosti
4. Schválení programu členské schůze
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
7. Plán činnosti na následující období
8. Ostatní a diskuze
9. Závěr a ukončení schůze


V Dobříši 23.5.2018


Petra Pilousová
místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.

Termín: 4.7. - 11.7.2015
Místo: České Budějovice, Pražská 19, GymCentrum (bývalé kino Vesmír)