Vytisknout
Kategorie: Informace

Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, z.s., která se bude konat dne 10.6.2020 od 17:30 v Hostinci u Bílého Lva na Dobříši.

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

 

Program členské schůze:

  1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Ověření usnášení schopnosti
  4. Schválení programu členské schůze
  5. Zpráva o hospodaření
  6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
  7. Plán činnosti na následující období
  8. Ostatní a diskuze
  9. Závěr a ukončení schůze

 

 

V Dobříši 15. 5. 2020 

 

                                                                                          Petra Pilousová

                                                                       Místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.