Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, která se bude konat dne 20.6.2019 od 17:00 v gymnastickém sále.

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

 

Program členské schůze:

  1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Ověření usnášeníschopnosti
  4. Schválení programu členské schůze
  5. Zpráva o hospodaření
  6. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze
  7. Plán činnosti na následující období
  8. Ostatní a diskuze
  9. Závěr a ukončení schůze

 

 

V Dobříši 28. 5. 2019

 

 

                                                                                          Petra Pilousová

                                                                       Místopředseda Gymnastiky Dobříš, z.s.