Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, z.s., která se bude konat
dne 23.5.2023 od 16.30,
Místo: kancelář, Pražská 711, Dobříš.

Všichni členové spolku jste srdečně zváni.
 
Program členské schůze:
1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Ověření usnášení schopnosti
4. Schválení programu členské schůze
5. Zpráva o celoroční činnosti klubu za rok 2022
6. Zpráva o hospodaření za rok 2022
7. Plán činnosti na následující období 2023
8. Ostatní a diskuze
9. Závěr a ukončení schůze
V Dobříši 23. 4. 2023
 
Magdalena Carbochová
místopředseda Gymnastika Dobříš, z.s.

Během října a listopadu 2021  jsme se zúčastnili celostátní soutěže ZÁPOLENÍ NA DÁLKU.
Jedná se o 5 disciplín - člunkový běh, obcházení lavičky, hod míčem, švihadlo, skok z místa. Děti jsou rozděleny dle věku.
K našemu velkému překvapení  byli naše závodnice a závodníci velmi úspěšný.
Ml. žákyně I (100)  Marie Carbochová - 3. místo s výkonem 647,63 b. Další umístění našich členů naleznete v příloze.
Ml. žáci I (45) 8. místo Nicolas Kajgr 665,09 b, 14. místo Tomáš Láska 618.08 b.
Ml. žákyně II (36) 1. místo. Sofie Laštovková  642,01 b.
Str.žákyně III (41) 1. místo Barbora Hrdličková 664,19 B. další místa najdete v příloze viz. níže.

6.4. naše gymnastické týmy s parkouristy odjely na jednodenní soustředění do Jojogymu v Dobřichovicích. Měli jsme k dispozici všechny tři gym. haly, kde si děti během celodenního tréninku měly možnost vyzkoušet i jiná další sportovní vybavení včetně oblíbené dopadové jámy. Po obědě během odpočinku se i tvořilo, kreslilo a děti si domů odvezly spoustu pěkných velikonočních výtvorů. Bylo to prima. Těšíme se zase příště!

V letošním roce se konala akce Trenérka, cvičitelka roku. Soutěž vyhlásil Český olympijský výbor. Naše trenérka Jitka Holcová byla členy Komise rovných příležitostí ve sportu zvolena jako jedna z oceněných v rámci projektu Trenérka, cvičitelka roku 2020.

Jitko, velká gratulace!

Kolektiv gymnastiky Dobříš.

Zdravím všechny přihlášené děti s rodiči na Vánoční sranda závody.


Místo: ZŠ Lidická 384, 263 01 Dobříš
Časový harmonogram:
Prezence dvojic : od 17.15 do 17.30
Rozdělení do 5 družstev dle věku : 17.30- 17.40
Vysvětlení, ukázky  a zkoušky jednotlivých disciplín: 17.40 - 18.10
Závod 18.10 - 19.10
Po závodě vyhodnocení všech družstev.
Již se na Vás a děti těšíme, a že se společně zastavíme a užijeme adventní čas.
 
Za kolektiv Gymnastiky Dobříš
Jitka Holcová
 
 
 
 

V průběhu prázdnin jsme uskutečnili 2 příměstské tábory. SAFARI a DŽUNGLE byly plné zábavy, sportu, her, výletů a dobrého jídla. Děti se seznámily s různými druhy sportů. Vyzkoušely si například kromě gymnastiky, která byla vedená formou her v tělocvičně každý den, průpravy s míčem, kickbox s několika násobným mistrem ČR, Parkour s odborným vedením a ve skateparku rampu na koloběžkách, ti odvážnější na prkýnku.

Nechyběla samozřejmě celotáborová hra zakončená karnevalem. Děti byly bezva parta a určitě si to společně užily s Janičkou a Aničkou.

Jsme rádi, že se letní příměstské tábory podařilo zorganizovat za podpory města Dobříše a už se moc těšíme na příští léto, že se s vámi zase uvidíme.

 

Za Gymnastiku Dobříš,

Soňa Lásková, Jitka Holcová