Pozvánka na členskou schůzi spolku Gymnastika Dobříš, z.s., která se bude konat dne 11.3.2021 od 18.00 přes webinář Google meet.

Odkaz na připojení Vám bude včas zaslán.

Všichni členové spolku jste srdečně zváni.

 

Program členské schůze:

  1. Zahájení a přivítání přítomných členů, prezence
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Ověření usnášení schopnosti
  4. Schválení programu členské schůze
  5. Zpráva o novém prostoru pro cvičení a schválení smlouvy o pronájmu
  6. Zpráva o hospodaření za rok 2020
  7. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůzi
  8. Plán činnosti na následující období 2021
  9. Ostatní a diskuze
  10. Závěr a ukončení schůze

V Dobříši 25. 2. 2021 

 

Jitka Holcová
předseda Gymnastika Dobříš, z.s.