Během října a listopadu 2021  jsme se zúčastnili celostátní soutěže ZÁPOLENÍ NA DÁLKU.
Jedná se o 5 disciplín - člunkový běh, obcházení lavičky, hod míčem, švihadlo, skok z místa. Děti jsou rozděleny dle věku.
K našemu velkému překvapení  byli naše závodnice a závodníci velmi úspěšný.
Ml. žákyně I (100)  Marie Carbochová - 3. místo s výkonem 647,63 b. Další umístění našich členů naleznete v příloze.
Ml. žáci I (45) 8. místo Nicolas Kajgr 665,09 b, 14. místo Tomáš Láska 618.08 b.
Ml. žákyně II (36) 1. místo. Sofie Laštovková  642,01 b.
Str.žákyně III (41) 1. místo Barbora Hrdličková 664,19 B. další místa najdete v příloze viz. níže.